En ny skrivhandledning och uppslagsbok som vänder sig till alla som skriver i yrkeslivet har kommit ut. Boken Att skriva bättre i jobbet ger många värdefulla tips och råd om hur man väljer ton och perspektiv, om hur man planerar, disponerar och gör texten mer överskådlig. Via praktiska exempel får läsaren handfasta och nyttiga skrivråd.

 

Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter. Barbro Ehrenberg-Sundin, Kerstin Lundin, Åsa Wedin, Margareta Westman. Publica, Fritzes Förlag AB 1995. 156 s.