Det nyinstiftade Arguspriset för humaniora, utdelat av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, gick i år till chefen för Språkrådet, Olle Josephson. Priset ska enligt stadgarna gå till någon ”som på ett förtjänstfullt sätt har manifesterat humanioras värde och betydelse för en bredare allmänhet”. Prissumman är på 100 000 kronor.

Olle Josephson är född 1950 och har sin akademiska utbildning från Stockholms universitet. Fr.o.m. 2000 har han varit föreståndare för Svenska språknämnden, numera Språkrådet. Olle Josephson slutar sin tjänst vid årsskiftet.

Josephson är också sedan lång tid tillbaka en uppskattad författare av språkspalter i Svenska Dagbladet. Han har också varit en flitig med­arbetare i Sveriges Radios program Vetenskapens värld och Ordbruk. Josephson är välkänd som en synnerligen aktiv och framgångsrik deltagare i både språkpolitisk opinionsbildning och mediedebatt. Det är i stor utsträckning hans förtjänst att språkvården i Sverige under de senaste tio åren har stärkt sin position. Med en genomtänkt språksyn och ett brinnande engagemang har han medverkat till att utforma en språkpolitik som i dag gjort Sverige till ett föregångsland i fråga om offentlig språkplanering och modern språkvård.