Fråga: Heter det argan list eller arga list och varifrån kommer uttrycket?

Svar: Båda varianterna har, främst i uttrycket ”ana arga(n) list”, använts i betydelsen illistiga anslag eller bakomliggande elakhet. Arga list, som är den äldsta av de två varianterna, har använts i svenskan sedan medeltiden. Enligt de böjningsmönster som var rådande under medeltiden och i början av nya tiden fick adjektivet arg ackusativändelsen -a framför substantivet list, som i äldre svenska var feminint. Bruket av dessa gamla femininformer på -a försvann ur svenskan för några hundra år sedan, medan den maskulina formen -an levde kvar i t.ex. ljusan låga. Den maskulina ändelsen började med tiden också användas tillsammans med ord som var feminina, t.ex. i godan ro och argan list, vilket förklarar varför vi har fått två former, arga och argan list. Arga list kan alltså sägas vara en språkhistoriskt korrektare form, men eftersom den i dag är mycket ovanlig, är det den nyare formen argan list som anses korrekt.

Källa: Molde, Bertil: Svenska i dag. 1992, s. 15 f.