Svar: Ja, det går bra. Tidigare har antibiotika bara godkänts som pluralisform av antibiotikum, enligt latiskt mönster. I likhet med narkotika har antibiotika i alla fall gått över till att uppfattas som en singular form. Man talar vanligen om att läkaren skrev ut antibiotika eller att man fick en antibiotikabehandling, trots att det bara är frågan om en typ av antibiotika, t.ex. penicillin. Den tolfte upplagan av Svenska akademiens ordlista tar följaktligen upp både antibiotikum och antibiotika som grundformer. Det går alltså lika bra att tala om en ny antibiotika som ett nytt antibiotikum.