Medaljen Forskning och Vitterhet tilldelades professor em. Ann-Marie Ivars för en lång, mångsidig och inspirerande gärning inom finlandssvensk dialektologi. Ann-Marie Ivars arbete har omfattat såväl insamlings- och arkivarbete som sociolingvistiska analyser av både lands- och stadsmål. Hennes språkstrukturella översikter har senast manifesterats i boken Sydösterbottnisk syntax. Ann-Marie Ivars gedigna arbete har lett till en ökad kunskap om finlandssvenskans rikt varierade talspråk.