Fråga: Hur uttalas ordet amok?

Svar: Ordet amok är av malajiskt ursprung och uttalas amåkk, med betoning på andra stavelsen. Det syftar på ett tillstånd där en person försöker döda eller allvarligt skada alla som råkar vara i närheten. Ofta sker detta med en dolk eller ett annat huggvapen. Ordet används främst i uttrycket ”löpa amok”. När någon löper amok börjar det oftast utan förvarning, och slutar med att förövaren själv blir dräpt och på det sättet oskadliggjord av sin omgivning. Amok kan ses som ett tillstånd av raseri, men också av sinnesförvirring och enligt vissa teorier till och med som ett sätt att begå självmord: förövaren provocerar fram sin egen död eftersom islam inte godkänner självmord.

Vår nordiska motsvarighet till den krigiska raserin är bärsärkagången, som blivit världskänd på grund av vikingarna. Ordet har sitt ursprung i ”bara särken”: kämparna greps av av raseri och tog av sig sina tyngande kläder för att slåss i bara särkarna.

(Källor: NE, Nya ord med historia)