Fråga: Ska man skriva AIDS med stora bok­stäver? Jag jobbar med texter som innehåller både AIDS och aids, och vill gärna att det skrivs lika i alla.

Svar: Förkortningen aids ska skrivas med små bokstäver. Det är fråga om en s.k. initialförkortning (bildad av begynnelsebokstäverna i acquired immune deficiency syndrome), och när sådana förkortningar läses ut som ord och inte bokstav för bokstav skrivs de i regel med små bokstäver. Samma sak gäller förresten hiv.