Nordiska Ministerrådet utlyser en tävling i utvecklandet av förslag till produkter som kan användas i Nordiska Ministerrådets satsning på att styrka barn och ungas förståelse av danska, norska och svenska i samtliga nordiska länder. Prissumman ligger på 500 000 danska kronor för utveckling av en produkt. Ministerrådet uppmanar aktörer inom kultur- och utbildningsområdet samt forsknings- och innovationsområdet att delta i tävlingen. Produkterna skall vara attraktiva för barn och unga, av hög kvalitet samt bidra till att Språkkampanjens mål uppfylls.

Unga i Norden har allt svårare att förstå varandras språk, trots en ökad aktivitet över gränserna. Därför lanserade Nordiska Ministerrådet en språkkampanj år 2010, som kommer att pågå till slutet av år 2011. Språkkampanjen har som fokus att styrka nordiska barn och ungas förståelse av danska, norska och svenska. Detta bland annat genom att utveckla nya verktyg för lärare och andra som arbetar med barn och unga, verktyg som kan styrka språkförståelsen i dessa språk.

En av satsningarna under Språkkampanjen är den tävling som Nordiska Ministerrådet nu utlyser. Man vill uppmana till skapandet av produkter som kan styrka barn och ungas förståelse av danska, norska och svenska. Med produkter menar man exempelvis undervisningsmetoder, undervisningsmaterial, kurser, film och teaterföreställningar för och med barn och unga samt media och medieproduktioner i bred bemärkelse, där språket är i fokus.

En till två vinnare kommer att utses. Vinnarna tilldelas vardera ett belopp på upp till 500 000 danska kronor för utveckling av en produkt. Ansökningarna ska sändas i elektronisk form till sprog@norden.org. Mera information om tävlingen, bedömningskriterier samt Nordisk Språkkampanjs mål, finner man på www.nordisksprakkampanj.org.

Sista ansökningsdag är 15 juni 2011. Vinnaren/vinnarna offentliggörs 28 juni 2011.