Fråga: Kan jag skriva 1950- och 60-talen eller måste det vara 1950- och 1960-talen?

Det korrekta är att skriva ut bägge årtalen: 1950- och 1960-talen. Det går också att skriva 1950- och 1960-talet.