I antologin Något att orda om berättar tolv översättare om sitt arbete med att översätta skönlitterära texter. Boken är ingen lärobok i vanlig mening, men fungerar som en utomordentlig inspirationskälla för översättare. Varje översättare har sitt eget sätt att arbeta på, sina egna metoder, och översättarna i antologin berättar generöst om sina ibland högst personliga sätt att översätta. Vissa vill absolut träffa författaren och diskutera med henne, andra vill skapa sin text själv, utan författarens medverkan. En del tycker att en översättning skall ha ett visst ”tuggmotstånd”, medan andra menar att en text i första hand skall vara tydlig och läsbar. Det är spännande att läsa hur översättarna går tillväga för att nå sitt mål. Översättning är ofta ett mycket ensamt jobb, och det finns inte så mycket skrivet om översättning annat än ren kurslitteratur. Boken ger många aha-upplevelser men också flera konkreta tips. Jaques Outin säger i antologin: ”Att översätta är inte att jämföra skilda kulturer. Det gäller att få skillnaderna att gå samman; att bygga en bro mellan dem snarare än att finna en spegel som aldrig kan annat än förvanska.”

 

Något att orda om. Tankar kring konsten att översätta. Red. Lars-Erik Blomqvist och Mats Löfgren. Norstedts 1997. 175 sidor.