TNC, dvs. Tekniska nomenklaturcentralen i Sverige, har gett ut en specialordlista för arbetslivs-inriktad rehabilitering. Ordlistan tar upp ca 75 svenska termer med definitioner. Terminologin som berörs är de mest centrala begreppen inom socialförsäkringssystemet, arbetsmiljö samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Ordlistan innehåller tyvärr inte motsvarigheter på andra språk, men begreppen som tas upp får en exakt definition på svenska och eventuella synonymer ges. I ordlistan hittar man begrepp som t.ex.  arbetsanpassning, arbetsväxling och habilitering.

Vi får hoppas att någon aktiv instans åtar sig att leta fram de finska motsvarigheterna till begreppen och omarbetar termlistan till en finsk-svensk ordlista.

JL

 

Ordlista för arbetslivsinriktad rehabilitering. Tekniska nomenklaturcentralens publikationer nr 97. Utg.: Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) och Arbetslivsfonden. Solna 1995. 32 s.