I Språkbruk 3/1997 presenterade Camilla Lindholm sin pågående forskning i läkare–patientsamtal. Nu har hennes forskning resulterat i en doktorsavhandling, Frågor i praktiken. Flerledade frågeturer i läkare–patientsamtal. I avhandlingen undersöks både frågor som läkarna ställer och frågor som patienter ställer i samtal mellan läkare och patient. Lindholm har koncentrerat sig på en särskild typ av frågor, s.k. flerledade frågeturer. De flerledade frågeturerna består av två eller flera frågor som ställs efter varandra eller av en fråga som underbyggs av ett påstående. Lindholm tar bl.a. upp frågan om vilka specifika funktioner dessa flerledade frågeturer har i läkare–patientsamtalen. Forskningsmaterialet har bestått av videoinspelade läkarkonsultationer.

 

Camilla Lindholm: Frågor i Praktiken. Flerledade frågeturer i läkare–patientsamtal. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 651. Studier i nordisk filologi 81. Helsingfors 2003. 316 s. ISBN 951-583-092-3.