Interaktionell dialektologi. Redigerad av Gustav Bockgård och Jenny Nilsson.

På senare år har man inom svensk och finsk dialektforskning alltmer börjat uppmärksamma att dialektanvändning kan fylla olika sociala funktioner i samtal och att en dialekt är något mer än ett autonomt språkligt system som kan lyftas ur sitt sammanhang. Bruket av olika dialektala (och standardspråkliga) uttryck visar sig ofta vara interaktionellt motiverat, varför uttrycken också kan ha olika funktion beroende på i vilken samtalskontext de uppträder. En rad forskare har teoretiskt börjat ta steget från en traditionell till en interaktionell dialektologi och använder därmed samtalsanalytiska teorier, metoder och frågeställningar för att beskriva dialektala material ur nya perspektiv. Sådana material kan även användas för att kasta nytt ljus över traditionella språkvetenskapliga frågor och bidra till teoriutvecklingen inom grammatik- och interaktionsforskningen. I antologin Interaktionell dialektologi finns åtta artiklar skrivna av finska och svenska forskare samt en introduktion till fältet skriven av redaktörerna. Bidragen exemplifierar forskning i skärningspunkten mellan dialektologi och interaktionsforskning och tillsammans presenterar de det framväxande forskningsområdet interaktionell dialektologi och belyser dess spännvidd. Antologin finns till salu för 180 svenska kronor i webbutiken på Institutet för språk och folkminnens hemsida: http://www.sofi.se/1082(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).