Maria Green-Vänttinen, Christina Korkman och Hanna Lehti-Eklund: Svenska i finska gymnasier. Nordica Helsingiensia 22. Utgivare: Finska, finsk­ugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet. 263 sidor. 91 sidor.

Rapporten Svenska i finska gymnasier har utkommit. Inom projektet Svenska i toppen vid Helsingfors universitet undersöktes svenskundervisningen i finska gymnasier i olika delar av Finland. Man ville veta vad som kännetecknar skolor som når goda resultat i svenska. Svaret var kunniga och engagerade svensklärare, motiverade gymnasister som vet varför de studerar svenska och en skolmiljö som stöder eleverna och lärarna i deras arbete. Projektet presenterades utförligt i Språkbruk 1/2010 av Maria Green-Vänttinen och Hanna Lehti-Eklund. Boken kan beställas via nordica-kansli@helsinki.fi och kostar 10 euro + porto.