Ny svengelsk ordbok är en utökad upplaga av Svengelsk ordbok som kom ut år 1987. Boken innehåller cirka 25 % mer material än föregångaren. Till ordbokens huvudsakliga syften hör att dokumentera engelskans inflytande på svenskan, att förklara ordens innebörd och genom exempel redogöra för hur orden används i svenskan.

Redaktören Bo Seltén betonar att svengelska inte är det samma som engelska, eftersom t.ex. stavningen och böjningen ofta skiljer sig från engelskan. En del ord har dessutom genomgått en betydelseförändring eller betydelseglidning. Ett exempel är engelskans concern, som betyder företag i största allmänhet, medan koncern i svenskan enbart avser ’grupp av företag med moderbolag i spetsen’.

I bokens inledande kapitel redogör Seltén för vad som egentligen avses med begreppet svengelska, och sedan går han bl.a. igenom uttal och stavning, suffix, genus, ellips och metonymi etc. Lexikondelen består av omkring 2 000 ord hämtade ur ett digert tidnings- och tidskriftsmaterial under åren 1972–1992. Många av de svengelska orden i ordboken hänför sig till vår fritid (sporttermerna är här speciellt dominerande; t.ex. beach-volley, snowboard, forechecka …). Vissa av orden är redan så inlemmade i vårt svenska språk att man knappast ens reflekterar över att de är lånord. Exempel på detta är intervju (eng. interview), rostbiff (eng. roast beef) och strejk (eng. strike).

Om man vill ersätta ett svengelskt ord med ett svenskt kan Ny engelsk ordbok i vissa fall erbjuda en svensk motsvarighet för ordet ifråga. Men vi lånar ju ofta in ett ord från ett annat språk just därför att vi saknar en svensk motsvarighet för en företeelse; lånorden är relativt sällan självändamål, tvärtom fyller de ett behov. Sedan kan ju vissa ord och uttryck användas enbart för att skapa eller uppehålla en jargong genom att man coolt strör dem omkring sig för att ens omgivning skall märka hur up-to-date man i själva verket är, så man inte betraktas som en outsider i vårt internationella samhälle.

PW

 

Bo Seltén: Ny svengelsk ordbok. Studentlitteratur, Lund 1993. 200 s.