Språk och interaktion 2. Nordica Helsingiensia 19. Red. Camilla Lindholm & Jan Lindström. Utgivare: Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet. 263 sidor.

Språk och interaktion
är ett forum för nordisk forskning som rör sig i gränssnittet mellan språkvetenskap och socialt inriktade kommunikationsstudier, så som samtalsanalys och interaktionell lingvistik. Nu har nummer 2 i skriftserien Språk och interaktion kommit ut.

De flesta bidragen i boken baserar sig på de föredrag som presenterades på den 26:e sammankomsten OFTI – Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion i Helsingfors hösten 2008. Bidragen tar upp ett brett spektrum av ämnen. Boken kan beställas via nordica-kansli@helsinki.fi och kostar 15 euro + porto.