De nordiska språknämndernas gemensamma årsskrift Språk i Norden har kommit ut sedan 1970. Det är en bok med många intressanta och aktuella artiklar, vanligen i huvudsak baserade på föredrag vid de nordiska språkmötena. Boken innehåller också omfattande presentationer av nyutkommen språklitteratur och förteckningar över nya ordböcker och ordlistor i Norden. Tyvärr har Språk i Norden i allmänhet inte fått den spridning den skulle förtjäna.

Årets nummer av Språk i Norden har fått en ansiktslyftning, ett nytt format och ny omslagsbild. Det återspeglar delvis det faktum att inte bara språknämnderna utan också Nordens språkråd inom Nordiska ministerrådet står bakom årsskrift­en. Meningen är att innehållet ska breddas ytterligare, även om det är tänkt att de centrala inläggen på språkmötena också i fortsättningen ska publiceras.

Liksom det nordiska språkmötet 2005 handlar Språk i Norden 2006 främst om språkpolitik i Norden. Där presenteras både förarbetet till den nya nordiska språkdeklarationen som undervisningsministrarna antog den 1 september (se ledaren) och de språkpolitiska handlingsprogram som har antagits eller initierats i de olika länderna. Finland ligger väl framme med en artikel om språklagstiftningen av Sten Palmgren och en presentation av Tänk om … av Marika Tandefelt. Språk i Norden 2006 är alltså en utmärkt introduktion till 2000-talets språkpolitik i Norden, användbar till exempel som kurslitteratur för språkstuderande.

Boken innehåller också en översikt av det nordiska språksamarbetet under 2005 och en särskild artikel om språkvård och språkteknologi i Norden. Dessutom ingår de traditionella presentationerna av språklitteratur i Norden 2005.

Språk i Norden kan beställas från Focis och kostar 10 euro + postningskostnader.

 

Språk i Norden 2006. Språknemdene i Norden 2006. 198 sidor. ISBN 82-7433-053-6.