Professor emeritus Heikki Paunonen har sedan 1970-talet forskat i finskt talspråk och finsk slang i Helsingfors, och han har gett ut flera böcker om Helsingforsslang. Nu är Paunonen aktuell med en etymologisk ordbok om finska slangord med ryskt ursprung. 

I början av boken redogör Paunonen för språkkontakten på 1800- och 1900-talet mellan ryska soldater, ryska handelsmän och den finska befolkningen, främst i Helsingfors. Han diskuterar hur språkkontakten påverkat finskan och slangen i Helsingfors.

Boken behandlar i längre notisartade artiklar 500 ord och uttryck med rysk bakgrund, och Paunonen tar oss med på en spännande språklig och historisk upptäcktsfärd. Många av orden används inte längre, men flera finlandssvenskar känner säkert till ord som lafka (’butik; företag’), prenika (’medalj; ordenstecken), safka (’mat’) och sontsa (’paraply’). Själv använder jag ibland ordet schagga (’äta’), som också det härrör från ryskan.

Varje ord och uttryck får ordentligt med utrymme, vilket är tacknämligt. Det är ett sant nöje att läsa och bläddra i Sloboa stadissa, och boken kan varmt rekommenderas till alla som är intresserade av etymologier och språkhistoria.