Till något av det svåraste som finns att översätta hör väl ordspråken, som ofta är starkt  bundna till land och kultur. De allra vanligaste ordspråken går ofta att översätta, men vissa ordspråk är näst intill oöversättliga. Norstedts ordspråksordbok kan hjälpa oss en bit på vägen när vi letar efter ett visst ordspråk. Ordspråksordboken innehåller cirka 1 800 ordspråk samt deras motsvarigheter på franska, tyska, engelska och spanska, tyvärr dock inte på finska. Efter en kort beskrivning av vad ordspråk är följer ordspråken, som är indelade enligt tema. Alla ordspråken förklaras i den tematiska indelningen. Sist följer register på de olika språken.

 

Norstedts ordspråksordbok. Stockholm 1996. 891 sidor.