För alla språkanvändare som vill slipa sin förmåga att tala och skriva finns nu boken Bra skrivet. Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik (Studentlitteratur 2004). Författare är Bo Renberg, lärare vid Institutionen för språk och kultur vid Luleå tekniska universitet. Som titeln antyder kombinerar boken skrivprocessen med det muntliga framförandet och visar hur väl de kompletterar varandra. Den som är intresserad av skrivande får med andra ord synpunkter på sitt eget skrivande genom att inte bara läsa om Renbergs synpunkter på skrivprocessen utan också genom att läsa om hans synpunkter på talekonsten, och vice versa.

Vad är det då som kännetecknar en god text eller en god skribent? Renberg närmar sig frågan genom att beskriva skrivprocessen och själva skrivandet dels som en tankeprocess, dels som en kommunikationsprocess och dels som en arbetsprocess. Vi får synpunkter på bland annat flödesskrivning, skrivblockeringar, mottagarmedvetenhet, skrivandet som en resa och praktiska skrivråd. Nyttigt och konkret är också avsnittet om olika typer av respons och om att ge och ta emot respons.

Senare delen av boken utgör en kortfattad och åskådlig genomgång av den klassiska retoriken och här ges klara råd om hur man skriver och håller tal. De retoriska principerna anpassas till två olika tal, det informerande och det argumenterande talet. I ett avsnitt om presentationsteknik får vi lära oss hur vi borde använda audiovisuella hjälpmedel och varför och när det är motiverat att utnyttja till exempel OH-bilder och Power Point.

Boken är illustrerad med underfundiga teckningar av Bo Renberg själv.

 

Bo Renberg: Bra  skrivet. Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Studentlitteratur, Lund 2004. 156 sidor. ISBN 91-44-03437-7.