Forskningscentralen för de inhemska språken har i samarbete med Kartcentralen gett ut ortnamnslexikonet Suomalainen paikannimikirja. Lexikonet innehåller över 4 800 uppslagsord. Det innehåller artiklar om bland annat namnen på samtliga existerande eller tidigare kommuner, viktigare tätorter, de största sjöarna och viktigaste öarna. Lexikonet har över 1 000 svenska ortnamn som uppslagsord, och innehåller över 400 artiklar om svenska namn i Finland, från Alberga till Östermyra.

Boken är inte en handbok enbart för namnforskare, utan också för redaktörer, lärare, historiker och andra namnintresserade. Namnlexikonet är rikt illustrerat med såväl gamla som nya kartor och annat bildmaterial. Boken kostar cirka 60 euro.

 

Suomalainen paikannimikirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 146. Helsinki: Kartta­keskus, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2007. ISBN 978-951-593-976-0.