En ny upplaga av Svensk skolordlista har utkommit. Skolordlistan ges ut gemensamt av Svenska Akademien och Svenska språknämnden. Ordboken är främst avsedd för grundskolans årskurs 5 och uppåt.

Det är fråga om en fjärde, kraftigt omarbetad upplaga av boken. Den innehåller omkring 35 000 uppslagsord och fraser. Hela 5 000 nya ord har förts in och många ordförklaringar har omarbetats grundligt. Om vi t.ex. jämför uppslagsordet respekt från tredje upplagan från 1988 med den nya upplagan ser det ut så här:

Skolordlistan 1988:

respekt -en aktning; hänsyn; fruktan.

Skolordlistan 2004:

respekt [ek´t] respekten, –, – subst. || 1 det att man tycker att någon är bra och har rätt att vara som hon/han är 2 beundran för någon 3 rädsla för någon/något som gör att man är försiktig

Förutom att ordboken är ett bra redskap för skoleleven är den också utmärkt för dem som inte har svenska som modersmål eller för dem som vill ha en liten och behändig men dock fullmatad ordbok.


Svensk skolordlista. Fjärde upplagan. Norstedts ordbok 2004. 985 sidor. ISBN 91-7227-297-X.