Salli Kankaanpää och Aino Piehl: Tekstintekijän käsikirja. Opas työssä kirjoittaville. Yrityskirjat 2011. 368 sidor.

I dagens samhälle produceras allt mer text och skrivandet är en viktig del i nästan alla yrken. Nu har det utkommit en finsk bok som är avsedd att hjälpa folk att skriva bra texter i arbetet: Tekstintekijän käsikirja – Opas työssä kirjoittaville. Boken är en totalt reviderad utgåva av handboken Tekstintekijän käsikirja från 1997. Den är främst tänkt som en handbok för folk som skriver sakprosa i sitt arbete, men kan också användas som lärobok i högskolor och på universitet.

Den nya handboken behövs, för på drygt tio år har mycket förändrats i skrivandet. Den största förändringen gäller att så mycket numera görs över nätet. I handboken har detta beaktats på olika sätt, exempelvis ges instruktioner för hur man planerar strukturen på en webbplats. Därtill analyseras många olika typer av webbtexter. Texter skrivs ändå inte på helt andra villkor än tidigare, och den största delen av råden i handboken lämpar sig för alla typer av texter, oberoende av om de publiceras på Internet eller på papper.

I boken analyseras olika yrkesrelaterade texter och skrivsituationer, och den ger många praktiska råd som kan tillämpas på många slags texter. Målet med boken är att hjälpa skribenten att skriva på ett sätt som gagnar både skribenten och läsaren.

Boken ger en allmän beskrivning av skrivprocessen, ger tips om hur man kan planera sin text, hur man skriver inom olika genrer och planerar textmallar inom en organisation.  I boken behandlas många centrala texttyper inom yrkesliv­et, som beslut, instruktioner, pressmeddelanden och kundbrev.

I slutet av boken finns en checklista som hjälp­er skribenten att kontrollera att texten har skrivits på bästa sätt.

Litteraturförteckningen ger tips om andra publikationer i ämnet, också på andra språk, inte minst svenska.

Bokens författare Salli Kankaanpää och Aino Piehl är erfarna språkutbildare, och de har forskat i bl.a. myndighetsspråk och EU-texter. De arbetar som språkvårdare vid Forskningscentralen för de inhemska språken.