Den som skriver på finska om utländska platser har nu ett nytt värdefullt verktyg att tillgå, uppslagsverket Pariisista PapukaijannokkaanSuomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet. I boken finns 2 500 namn på orter i världen som har ett finskt namn eller en finsk namnform som avviker från den form namnet har i det lokala språket, exempelvis Pariisi (sv. Paris) och Pöytävuori (sv. Taffelberget; afrikaans Tafelberg, eng. Table Mountain). Man får också reda på vad för slags plats det är fråga om, var platserna finns och vad de heter på det lokala språket och på engelska. I många fall ges också det franska och det tyska namnet. Namnen är alfabetiskt inordnade dels enligt sin finska namnform, dels enligt den form namnet har på det lokala språket eller på engelska.

Förutom namnförteckningarna innehåller boken också skrivregler för finska namn på orter i utlandet, samt en genomgång av hur man genom åren har sett på stavningen av denna typ av namn i finskan. Därtill finns ett avsnitt om internationell namnvård.

Den 492 sidor tjocka boken är sammanställd av Kerkko Hakulinen och Sirkka Paikkala och utgiven av Institutet för de inhemska språken.