Boken Nordistikens historia i Finland är den första översikten över nordistikens historia i vårt land. Den består av åtta fristående artiklar och beskriver ämnets utveckling (nordiska språk, nordisk filologi, svenska språket) vid de finländska universitet där man undervisar och forskar i ämnet. Författarna gör historiska återblickar till den tid då den första professuren inrättades på respektive universitet, och går tillbaka till vår tid och forskningen inom nordistiken i dag.

 

Harry Lönnroth (red.): Nordistikens historia i Finland. Tampere University Press 2004. 304 sidor. ISBN 951-44-5977-6.