Sedan i höstas finns boken  Maiden nimet kuudella kielellä i våra bokhandlar. Det är fråga om en ordlista som har getts ut av namnvårdarna vid Forskningscentralen för de inhemska språken. I listan ingår statsnamn på finska, svenska, samiska, engelska, franska och tyska.

Genom att slå i listan får man inte bara veta att Thaimaa heter Thailand på svenska, utan också att Thaimaan kuningaskunta är Konungariket Thailand på svenska. I den här listan över statsnamn finns således även de officiella namnen, som t.ex. Konungariket Swaziland, Republiken Nicaragua och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

CS

Maiden nimet kuudella kielellä. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 77. Tryckericentralen, Helsingfors 1994. 163 sidor.