Göran Walter har nu gett ut den första antonymordboken i svenska, Ord och motsatsord. Svensk antonymordbok. Många undrar säkert vad en antonym är, och vilken nytta man kan tänkas ha av en antonymordbok. Svaret på den första frågan finner man under inledningen till bokstaven a i ordboken. Där berättar Göran Walter att ordet antonym härstammar från grekiskans antonymia och används i svenskan i betydelsen ’ord med motsatt betydelse’. Det finns belagt i svenskan för första gången 1906. Det är en nykonstruktion efter mönster från ordet synonym – som för övrigt är antonym till ordet antonym. Exempel på andra motsatspar är nyfikenlikgiltig, bortskämdförnöjsam, lyckönskanbeklagan och IT-bubbladotcomkrasch.

Svaret på den andra frågan, vilken nytta man kan tänkas ha av en antonymordbok, ges också i boken, under inledningen till bokstaven n (som i nytta). Här får vi veta att antonymer på alla sätt berikar, smyckar och pryder sin plats i skrift och tal och bidrar till att göra texter dynamiska och träffande. Det påpekas att man själv automatiskt kommer på de flesta antonymer, men att en ordbok kan hjälpa oss om vi plötsligt kör fast och inte vet vad motsatsen till exempelvis brysk, magnifik eller empati är. (Skulle du till exempel nu på rak arm kunna ange motsatserna till dessa ord? Om inte så titta i slutet av artikeln!) Antonymordböcker kan man hitta i flera andra språk, bland andra engels­kan, franskan, tyskan och ukrainskan.

Ordboken innehåller alltså inte bara uppslagsorden och deras antonymer, utan pryds även av ett antal mycket intressanta och tankeväckande fakta­texter i kåserande stil som på något sätt berör motsatser eller motsatsförhållanden: det så kallade tvärtomspråkets principer, välbekanta ”motsatspar” inom litteraturen (Kain och Abel, Romeo och Julia), människans fascination för palindromer och det faktum att man inom matlagningen anser att smaker som är varandras motsatser förhöjer njutningen om de kombineras i olika maträtter. Speciellt läsvärt  är det som berättas om den atonala musiken och den retoriska figuren oxymoron (som dels består av motsatssammansättningar av typen dödspigg, dels av motsatsfraser som omaka par).

Det finns 8 500 uppslagsord i boken och 35 000 antonymer ges till dem. Många av dem upplevde jag som tankeväckande, exempelvis kioskvältarelagersuccé, hoppjerkatrotjänare och blaseradlevnadsglad. Jag uppskattade särskilt Claes Gustavssons fiffiga illustrationer på anfangs­sidorna i anslutning till faktatexterna, som ger ordboken en extra och läsarvänlig dimension.

(Antonymer till brysk är till exempel artig, hövlig, lugn. Magnifik är motsatsen till ful, anskrämlig, hemsk eller liten, trivial, oansenlig. Empati har sin motsats i känslokyla.)

 

Göran Walter: Ord och motsatsord. Svensk antonymordbok. Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm 2002. ISBN 91-0-057536-4. 303 s.