Norstedts kinesisk-svenska ordbok. Norstedts 2012

En stor, modern kinesisk-svensk ordbok har utkommit, som reaktion på det ökande intresset för Kina och kinesiskan under de senaste åren. Norstedts kinesisk-svenska ordbok är ett modernt standardverk som omfattar drygt 58 000 uppslagsord och fraser. Ordboken innehåller ett aktuellt allmänspråkligt ordförråd kompletterat med facktermer från olika ämnesområden. Många kulturspecifika och äldre ord och geografiska namn är också medtagna.

Användaren erbjuds två sätt att slå upp i ordboken. Dels kan man söka på de kinesiska tecknens ljudvärde (enligt det vedertagna pinyin-systemet), dels kan man söka efter ett visst tecken med ledning av hur många streck det innehåller i det så kallade radikalindexet och teckenindexet. Uttal enligt pinyinsystemet ges för alla tecken som är uppslagsord och för alla översatta språkexempel. Ordboken har utarbetats av en projektgrupp vid Lunds universitet bestående av Lars Ragvald, Wai-Ling Ragvald och Susanna Björverud.