Vad ska en handbok i svenska innehålla? Någon kanske anser att den bör ta upp grunderna i grammatiken, och gärna innehålla en lista över grammatiska termer, så att man kan slå upp en svår term om man glömt bort vad den betyder. Ja, över huvud taget vore en ordlista över besvärliga eller svåruttalade ord i svenskan i allmänhet en användbar källa. En repetitionskurs i svenska språkets historia kunde vara läsvärd och allmänbildande om man tänkt ge sig in i språkets fascinerande värld. Svenska skrivregler och några kapitel om hur ord bildar meningar som sedan ska delas in i lämpliga stycken är ju utmärkt för den som ska skriva något och behöver ha tillgång till regler och konkreta råd för att inte falla i diverse fallgropar.

Någon kanske tycker att det där med språkriktighet är gott och väl bara man en gång kunde komma igång med skrivandet, men undrar vad man ska ta sig till för att råda bot på skrivkrampen som tycks sätta in så fort det blir tal om att sätta något på pränt. En handbok kunde väl ta upp hur skribenten ska göra när han vill komma igång med skrivandet i olika genrer – skönlitteratur, vers (en verslära kanske skulle passa?), veten­skap­liga rapporter och uppsatser eller plats­ansök­ningar och vanliga brev. Hur gör etablerade författare när de producerar sina texter? Någon kastar i sin tur fram tanken att skrivandet skulle gå så mycket enklare om inte själva hantverket vid datorn vore så frustrerande, och skulle uppskatta tips inför ordbehandlingen. Den som ska hålla tal inför en publik är för sin del intresserad av kon­kreta tips och arbetsmetoder både hur man ska skriva och hålla sitt tal.

Allt detta är exempel på sådant som Gösta Åbergtar upp i sin trevliga Handbok i svenska. Boken är en lättläst och konkret hjälpreda i stort och smått för såväl den vane som den ovane skribenten. Åberg har arbetat i bokbranschen sedan 1954 och hans handbok är resultatet av en mångårig och kunnig inblick i hanteringen av skrivna texter. Man kan ana att Åberg ser på språkvetenskapen mera från sidan om och på avstånd från den etablerade lingvistkåren, och hans chosefria grepp är inspirerande och medryckande.

Åberg har tidigare gett ut boken Hur ska det heta? Tidens lilla språkriktighetslexikon (1994, ny utökad upplaga 1995). Handbok i svenska fungerar både som en uppslagsbok för den faktahungrige och som en mera matnyttig tankeväckare för den språk- och (framför allt) skrivintresserade.

 

Gösta Åberg: Handbok i svenska. Wahlström & Widstrand 2001. ISBN 91-46-17175-4, 335 s.