Östen Dahl, professor i allmän språkvetenskap vid Stockholms universitet, har gett ut en andra upplaga av sin bok Grammatik. Boken är en relativt kortfattad introduktion i allmän grammatik, och avsikten är att ge läsaren de kunskaper om grundläggande grammatiska termer och begrepp som behövs för studier i språk och språkvetenskapliga ämnen. Som exempelspråk används oftast svenska, men det finns också exempel ur andra språk.

Den första upplagan av Grammatik kom ut 1982, och denna nya upplaga är grundligt uppdaterad. Många avsnitt är helt omskrivna och terminologin har moderniserats. En viktig aspekt för läsaren är att terminologin har anpassats till Svenska Akademiens Grammatik (SAG) och att det uttryckligen påpekas när boken avviker från den.

Boken kan användas som uppslagsbok när det gäller grammatiska termer dels tack vare att den har ett fylligt register, dels tack vare att de termer som introduceras i texten finns nämnda i marginalen, där man också får veta hur termerna översätts till engelska och om det finns andra termer på svenska. Tyvärr är systemet med termer i marginalen inte helt konsekvent genomfört – en del av bokens termer saknas nämligen där. Också i registret saknas flera termer.

I själva texten behandlar författaren sitt ämne på ett resonerande och förklarande sätt. Han framhåller att terminologin inom grammatiken inte är enhetlig och redovisar för alternativa termer och olika sätt att se grammatiska begrepp. Han visar också på det haltande i vissa traditionella förklaringar, till exempel sättet att definiera olika ordklasser.

 

Östen Dahl: Grammatik. Östen Dahl och Studentlitteratur 2003. 127 s. ISBN 91-44-01844-4.