Större delen av innehållet i Folkmålsstudier nummer 40 utgörs av föredrag från symposiet ”Talat språk i översättning och tolkning” som ägde rum den 16 oktober 1998. Symposiumet arrangerades av Föreningen för nordisk filologi. Föredragen under symposiumet handlade bland annat om Emil i Lönneberga i engelsk och fransk översättning (Birgitta Englund Dimitrova), tolkning och tv-textning (Rune Ingo), litterärt talspråk i original och översättning (Pirkko Lilius) och problem och strategier vid tolkning (Gun-Viol Vik-Tuovinen). Även uppsatserna skrivna av Ulla Pedersen (översättning av språkmöten i finlandssvensk barn- och ungdomslitteratur), Lars Wollin (översättning i svensk medeltid) och Vappu Vähälummukka (simultantolkning från norska till svenska och finska) hänför sig till symposiumet.

Förutom dessa föredrag ingår även en artikel om etymologin för orden juhla och joulu, skriven av Ilkka Hirvonen, samt en recension av boken The History of Linguistics in the Nordic Countries (Hovdhaugen et al.) skriven av Jan Lindström.

 

Peter Slotte och Hanna Lehti-Eklund (red.): Folkmålsstudier 40. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. Helsingfors 2001. 208 s.