Finlands inträde i Europeiska unionen har medfört att behovet av EU-termer på finska och svenska bara ökar. Ordlistan Suomi-EY-Suomi tar upp finska, svenska och engelska termer med anknytning till EU. Den kan ses som en motsvarighet till Tekniska nomenklaturcentralens ordlista  EGs ord och uttryck (TNC 94), som presenterades i Språkbruk 4/1993. I motsats till TNC:s ordlista innehåller Suomi-EY-Suomi finska ord, och kan därför vara till stor hjälp för den som utgående från finska termer söker de motsvarande svenska eller engelska termerna.

Suomi-EY-Suomi baserar sig på material som hämtats från Tekniska nomenklaturcentralens termbank. De finska termerna ingår i de finska översättningarna av de officiella EU-direktiven. För varje term finns en kontext, dvs. en mening där termen ingår. Dessutom anges källan till varje kontext (vanligen ett  direktiv). I ordlistan är de engelska orden uppslagsord, men användaren kan lätt hitta också de svenska och finska orden genom att slå upp i ordregistret längst bak i boken.

CS

 

Suomi-EY-Suomi. EY-direktiivien termihakemisto. Bryssel-liitesanasto. Helsingfors 1993. 922 sidor.