Informationstekniken kännetecknas i dag av en medierevolution. Terminologin kring datorer och nätverk, databaser och bibliotekssystem samt system för informationsåtervinning utvecklas mycket snabbt. De tekniska lösningarna inom IT-branschen påverkar också språket och sätter den språkliga färdigheten på prov. Datorn har blivit ett medium för återvinning av information och utbyte av tankar och brev i elektronisk form. Detta inverkar oundvikligen på våra rutiner vid övergången från informationssamhället till kunskapssamhället, eftersom de digitala texterna ställer nya krav på läsfärdigheten och erbjuder personligt anpassad informationssökning. De grafiska gränssnitten kommer att revolutionera tillgängligheten på elektroniska dokument i optiska höghastighetsnät och skivminnen. Detta är kortfattat budskapet i bibliotekarierna Robin Fortelius och Marit Olanders Boken utan band – Kirjaton kirja.

Boken är skriven på finska och svenska. Innehållet beskriver den centrala terminologin inom hård- och mjukvara, som detta snabbt expanderande område omfattar. Textdelen i boken är uppdelad i tre helheter: en debattartad översikt av språkets roll och uppgift i de nya medierna, en genomgång av terminologin som gäller persondatorer, bibliotekssystem och nätverk samt ett inlägg om bibliotekets roll i kunskapssamhället. En finsk-svensk-engelsk och svensk-finsk-engelsk ordlista med ca 500 termer ingår. Boken avslutas med en litteraturförteckning.

 

Fortelius, Robin – Olander, Marit: Boken utan band: terminologi om datorer, bibliotek och nya medier – Kirjaton kirja: sanastoa kirjastoista, tietokoneista ja uusista viestimistä.  Kirjastopalvelu Oy, Helsingfors 1994. 232 sidor.