Anne Kjærgaard: Sådan skriver vi – eller gør vi? – en undersøgelse af de tekstlige effekter af to sprogpolitiske projekter i Danmarks Domstole og Københavns Kommune og af årsagerne til projekternes gennemslagskraft. Ph.d.-afhandling. Det humanistiske fakultet. Københavns universitet 2010.

I Anne Kjærgaards doktorsavhandling Sådan skriver vi – eller gør vi? analyseras effekten av två danska klarspråksprojekt, i Københavns Kommunes Teknik- och Miljöförvaltning (20052007) och i Danmarks Domstole (2003). Kjærgaard har analyserat brev och domar som skrivits på de två myndigheterna både före och efter klarspråksprojekten. Textanalyserna visar att texterna inte har ändrat sig nämnvärt efter klarspråksprojekten.

Orsaken till att projekten inte har fått det resultat man hade önskat kan sökas i organisationskulturen. I Danmarks Domstole beror det bland annat på domarnas starka betoning av sin oavhängighet medan man i Köpenhamns kommun har fokuserat på mottagarnas förmodade behov utan att de skrivande medarbetarna övertygats om att mottagarna verkligen har sådana problem som klarspråksprojektet kunde ge en lösning på. Projektet var alltså dåligt förankrat hos de anställda.