Byarna i Esbo. Red. Kaija Mallat, Sami Suviranta & Reima T. A. Luoto. Esbo: Esbo stadsplaneringscentral, 2010 (boken är en översättning av Kylä-Espoo, 2008, med samma redaktörer). 176 sidor.

Boken Byarna i Esbo innehåller två artiklar. I den första, längre artikeln De gamla bebyggelsenamnen i Esbo redovisar Saulo Kepsu etymologiska studier av by- och hemmans­namnen i Esbo. Han redogör grundligt och systematiskt för vart och ett av namnen, ger äldre belägg och uttalsformer och ger en tolkning av namnets ursprung. Med stöd i ortnamnen konstaterar Kepsu att den äldsta bosättningen på många håll i Esbo har varit finsk, men att denna senare har trängts undan eller försvenskats. I bokens andra artikel, Bylandskapen i Esbo, beskriver Heikki Wuorenrinne kulturlandskapet i Esbo.

Boken är rikligt försedd med båda gamla och nya fotografier, illustrationer och kartor. Esbo stads namngrupp har tidigare gett ut böckerna Insjö-Esbo och Skärgårds-Esbo.