En ny arbetsmarknadsordlista har kommit ut. Ordlistan, som utarbetats i samarbete mellan Finans­ministeriet och Statsrådets kansli, innehåller omkring 370 begrepp som hänför sig till statens arbetsgivar- och personalpolitik. Här upptas bland annat teman som olika anställningsvillkor och anställningsförhållanden. Språken i ordlistan är finska, svenska, engelska, franska och tyska. Här får vi bl.a. läsa vad det är för skillnad mellan familjeledighet, föräldraledighet och vårdledighet, samt veta vad naispalkkaerä och tasa-arvoerä heter på svenska (= kvinnopott och jämställdhetspott). De utförliga finska begreppsdiagrammen underlättar förståelsen av den snåriga terminologin. (Tyvärr finns dock begreppsdiagrammen inte på svenska.)

 

Työmarkkinasanasto. Arbetsmarknadsordlista. Centrala begrepp inom statens arbetsgivar- och personalpolitik. Valtiovarainministeriö ja valtio­neuvoston kanslia. Taloustieto Oy. Helsinki 2005. 466 sidor. ISSN 1235-7332.