Gå till innehållet

från Skribent

Therese Leinonen

”Hurja kiva” eller ”grymt bra”?

Artiklar

Sara Rönnqvist, Therese Leinonen

Jätteliten, rysligt bra och grymt gott är fraser som man med stor sannolikhet kan få höra på olika håll i Svenskfinland. Gradadverbial och förstärkande prefix används för att förstärka adjektiv och på så sätt uttrycka förhållanden utöver det vanliga.

Dialektutjämning i Västsverige

Aktuell litteratur

Therese Leinonen

Margareta Svahn & Jenny Nilsson: Dialektutjämning i Västsverige. Göteborg: Institutet för språk och folkminnen (DAG), 2014. 298 sidor.

Vokaluttal i svenska dialekter

Artiklar

Therese Leinonen

Therese Leinonen var doktorand vid universitetet i Groningen från 2006 till 2010. I juli i år disputerade hon på avhandlingen An Acoustic Analysis of Vowel Pronunciation in Swedish Dialects. I avhandlingen beskriver hon hur de svenska vokalerna uttalas på 98 olika orter jämnt fördelade över hela det svenska språkområdet. I denna artikel ger hon några exempel på de resultat hon har kommit fram till.