Gå till innehållet

från Skribent

Satya Brink

Ensure the Future Success of our Children through Reading

Artiklar

Satya Brink

Reading is food for your mind (Detta är en engelsk version av artikeln Barn som …

Barn som läser blir framgångsrika

Artiklar

Satya Brink

Läsning är enormt viktigt för barn och unga, det råder det ingen tvekan om. Läskompetensen bland barn i Finland är god men håller på att försämras. Satya Brink ger konkreta förslag på hur denna trend kan brytas.