Gå till innehållet

från Skribent

Ritva Liisa Pitkänen

Språkkontakt i ortnamn

Artiklar

Leila Mattfolk, Ritva Liisa Pitkänen

I de tidigare avsnitten av serien om språkkontakt har det konstaterats att det både i de svenska och i de finska dialekterna i Finland finns belägg på kontakter mellan språkgrupperna. Också våra ortnamn berättar att svenskspråkiga och finskspråkiga har levat sida vid sida i vårt land under mycket lång tid.