Gå till innehållet

från Skribent

Petra Saarnisto

Personnamnspraxis i de nordiska länderna – likheter och skillnader

Artiklar

Petra Saarnisto

I alla de nordiska länderna regleras personnamn i lag. I den här lagstiftningen finns många likheter, men också tydliga skillnader.