Gå till innehållet

från Skribent

Mikael Parkvall

Så uppstår ett pidginspråk

Artiklar

Mikael Parkvall

Det börjar med ordlös kommunikation, fortsätter med jargon och slutar kanske med ”det minimala språket”. Mikael Parkvall skriver om hur ett pidginspråk uppstår.

Handel och krig gynnar pidginisering

Artiklar

Mikael Parkvall

Det normala när två folkslag möts är att åtminstone vissa medlemmar av den ena gruppen kan den andras språk, eller att båda kan något tredje språk. Men ibland kan ett pidginspråk uppstå.

Språksituationen i Sverige och Finland om inte 1809 hade varit

Artiklar

Mikael Parkvall

I dag ser vi det som en självklarhet att Sverige och Finland är två skilda nationer som språkligt domineras av svenska respektive finska. Men hur skulle situationen för de båda språken ha tett sig om de båda länderna än i denna dag hade varit ett enda – om 1809 inte hade varit? Mikael Parkvall höll ett föredrag om detta på det svensk-finska översättarseminariet i höstas. Texten är en kraftigt förkortad version av föredraget.