Gå till innehållet

från Skribent

Maria Green-Vänttinen

Vad ligger bakom goda resultat i svenska?

Artiklar

Hanna Lehti-Eklund, Maria Green-Vänttinen

Vad är hemligheten med toppresultat i svenska vid finska skolor? Forskarna i projektet Svenska i toppen har intervjuat elever, lärare och rektorer för att ringa in vilka inlärningsmetoder som gör det lättare att lära sig svenska.

Svenska som andraspråk

Aktuell litteratur

Maria Green-Vänttinen

Forskningen kring andraspråksinlärning är ett dynamiskt och mångfasetterat forskningsområde. Hur omfattande forskningen är manifesteras av …