Gå till innehållet

från Skribent

Maria Andersson-Koski

Magavippog och uppå farten ‒ om att vara gravid på dialekt

Artiklar

Maria Andersson-Koski

Mängden alternativa uttryck för graviditet visar att ämnet har varit tabubelagt. I dialekterna har det gett upphov till omskrivningar som körsog, fruktbär och tjock under armarna.

Gravid kvinna håller sig om magen.

Vårdat talspråk är en utmaning i teckenspråkstolkarnas vardag

Artiklar

Maria Andersson-Koski

För en teckenspråkstolk är utmaningen att få språket att låta naturligt i alla slags situationer, från kafferep och förlossningar till valdebatter. Det ställer stora krav på tolkarnas språkkunskaper och anpassningsförmåga.

Unik utbildning på unikt språk

Artiklar

Maria Andersson-Koski

För första gången på över trettio år pågår en utbildning på finlandssvenskt teckenspråk. Målet med instruktörsutbildningen är att stärka det allvarligt hotade språket.