Gå till innehållet

från Skribent

Lieselott Nordman

Exakthet är nummer ett — Nya författningsöversättares syn på översättning av juridisk text

Artiklar

Lieselott Nordman

Författningsöversättning är krävande. Den färdiga översättningen ska nå upp till juridikens krav på tradition, exakthet och genrekonsekvens. Samtidigt ska texten tåla språklig granskning. Helst ska den dessutom följa språkvårdens krav på begriplighet. Det blir många bollar att hålla i luften för författningsöversättaren. Hur upplever översättare som precis avslutat en utbildning för författningsöversättare dessa krav och utmaningar?

Lagöversättning — texter, institutioner och personer i samspel

Artiklar

Lieselott Nordman

Det svenska juridiska ordförrådets utveckling

Artiklar

Lieselott Nordman

Hans Landqvist har kommit ut med en ny bok om det svenska juridiska ordförrådet 1800–2000. Boken är skriven i form av en forskningsrapport och ingår i rapportserien för det svenska forskningsprojektet ORDAT, vilket undersöker det svenska ordförrådets utveckling från 1800–2000. Rapporten är den tjugonde som getts ut inom projektet och behandlar det svenska juridiska ordförrådets form och utveckling i ett allmänspråkligt och ett fackspråkligt material från 1800–2000. Här recenseras boken av översättningsforskare Lieselott Nordman (Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet).

Översättning inom Europeiska unionen. Varför, hur och vad?

Artiklar

Lieselott Nordman

Emma Wagner, Svend Bech och Jesús M. Martínez är alla översättare inom EU och tillsammans har de nu kommit ut med en ny grundläggande bok om hur översättningsarbetet vid EU:s olika institutioner går till i praktiken. Här recenseras boken av filosofie magister Lieselott Nordman, assistent vid Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Lieselott Nordman forskar i ämnet lagöversättning i Finland.