Gå till innehållet

från Skribent

Kjell Weimer

Ytterligare en finlandism?

Artiklar

Kjell Weimer

Har Kjell Weimer upptäckt en ny finlandism? Här redogör han för sina iakttagelser beträffande användningen av ordet ytterligare i finlandssvenskan. Artikeln bygger på det föredrag Kjell Weimer höll på konferensen Svenskan i Finland i Jyväskylä i våras.

Nya slangordböcker

Aktuell litteratur

Kjell Weimer

Kanslar du inte tugget eller hajar klyket? Här hjälper inte de vanliga ordböckerna långt men …

Ny uttalslära

Aktuell litteratur

Kjell Weimer

Ett nytt läromedelspaket i finlandssvenskt uttal har sett dagens ljus. Det tre författarna Ulla Pedersen, …