Gå till innehållet

från Skribent

Karin Hagren Idevall

Språket kan befästa rasism

Artiklar

Karin Hagren Idevall

När vi använder språket formar vi den värld vi talar om. Språket är bärare av normer och föreställningar som bidrar till att upprätthålla rasistiska fördomar och världsbilder.