Gå till innehållet

från Skribent

Johan Franzon

Villa, keso, DO, vabba – vilka sverigesvenska ord är främmande i Finland?

Artiklar

Johan Franzon

När ska vi följa Sverige och när är det acceptabelt att finlandssvenskan har egna ord för olika företeelser? Som en fortsättning på sin artikel i Språkbruk 2/2015 utreder Johan Franzon vilka grupper av ord vi i Finland inte använder – eller kanske irriterar oss på.

Behövs en sverigesvensk ordbok?

Artiklar

Johan Franzon

Hittills har vi klarat oss utan en ordbok över sverigesvenska ord, men funderingar på en sådan ger ändå orsak till en samling exempel och några reflektioner.