Gå till innehållet

från Skribent

Harriet Eriksson

Lämna blev kvar i österbottnisk svenska

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen, Harriet Eriksson

I finlandssvenskan finns en speciell användning av verbet lämna, nämligen ’bli kvar’. Den här användningen av lämna härstammar från fornsvenskan och lever kvar i en del finlandssvenska dialekter.

Finländskt hämta rör sig bara i en riktning

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen, Harriet Eriksson

Att hämta något är att gå efter det för att ta det med sig tillbaka, men i finlandssvenskan kan ordet betyda att ha med sig något.

Jag kommer nog – vad betyder det?

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen, Harriet Eriksson

Det lilla ordet nog används inte riktigt lika i Finland och Sverige. Vad betyder det …

Att täckas i Finland är något annat än i Sverige

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen, Harriet Eriksson

Verbet täckas är en finlandism, men bara i betydelsen ’våga’, ’ha mage att’. I standardsvenskan används ordet sällan och då i en helt annan betydelse än den finlandssvenska.