Gå till innehållet

från Skribent

Eija Puttonen

Så kommer finansiella termer till

Artiklar

Eija Puttonen

De senaste årens samhällskriser har gett upphov till många nya termer inom bank- och finansvärlden. När finansiella termer skapas är konsekvensen viktig, för att inte skapa missförstånd eller oro på finansmarknaden.

Europeiska centralbanken i Frankfurt am Main