Gå till innehållet

från Skribent

Dick Harrison

Kalejdoskopiskt perspektiv på den svenska språkplaneringen i Finland

Aktuell litteratur

Dick Harrison

Jennica Thylin-Klaus: Särdrag, stavning, självbild: En idéhistorisk studie av svensk språkplanering i Finland 1860–1920. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 2015, 380 sidor.